რამაზ მოსეშვილი

დირექტორი, დამფუძნებელი

რამაზ მოსეშვილი

  • აქვს საქართველოს რამოდენიმე უმსხვილეს კომპანიაში იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.
  • სხვადასხვა დროს ნამუშევარია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში სამართალშემოქმედების დეპარტამენტში, სასამართლოს აღმასრულებელად,საჯარო სამსახურის სხვადახვა სტრუქტურულ ერთეულებში.
  • აქვს დამოუკიდებელი იურიდიული პრაქტიკის 15 წლიანი გამოცდილება.
  • ეწევა სამეცნიერო საქმიანოობას, ამჟამად არის იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორანტი. კითხულობს ლექციებს რამოდენიმე უნივერსიტეტში.
  • მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ საერთაშორისო კონფერენციაში და გავლილი აქვს არაერთი მნიშვნელობანი ტრეინინგი.
  • 2005 წლიდან ადვოკატთა ასოციაციის წევრი
  • იურიდიული ექსპერტი

ფლობს შემდეგ ენებს:

ინგლისური, რუსული, ქართული