ჩვენი კომპანიის შესახებ

რატომ უნდა აგვირჩიოთ ჩვენ!

  • ჩვენ გვაქვს იურიდიული პრაქტიკის 10 წლიანი გამოცდილება;
  • ერთდროულად გთავაზობთ იურიდიულ, სრულ ბუღალტრულ და საგადასახადო მომსახურებას;
  • LCG-ს თანამშრომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;
  • ჩვენ გაგვაჩნია მსხვილ საინვესტიციო პროექტებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება;
  • ჩვენ ვახდენთ აუდიტების, წამყვანი ექსპერტების და სპეციალისტების ჩართვას საკითხების გადაწყვეტაში;
  • ჩვენ ვზოგავთ თქვენს ფინანსებს და დროს!

უძრავი ქონების სამართალი

უძრავი ქონება

ბინადრობა/ნებართვები

ბინადრობა, მოქალაქეობა

სახელშეკრულებო სამართალი

ხელშეკრულებები

გადასახადები

გადასახადები

ლიცენზიები, ნებართვები

ლიცენზიები, ნებართვები

ხშირად დასმული შეკითხვები

ხშირად დასმული შეკითხვები