ქეთევან გოგოლაძე

საბუღალტრო მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი

ქეთევან გოგოლაძე

  • საბუღალტრო მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი.
  • აქვს მსხვილ კომპანიებში მთავარ ბუღალტრად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.
  • გავლილი აქვს მრავალი ტრეინინგი და მიღებული აქვს მრავალი სერტიფიკატი.
  • ექსპერტი საბუღალტრო სფეროში